Witamy na oficjalnej stronie
Fundacji Bezpieczeństwa Informacji >> FBI Polska <<

Fundacja Bezpieczeństwa Informacji jest organizacją non-profit podejmującą działania na rzecz bezpieczeństwa informacyjnego, ochrony cyforowej tożsamości obywateli Polski i Europy oraz zabezpieczenia cyfrowego dziedzictwa kulatury.

Informacje o FBI Polska

Fundacja Bezpieczeństwa Informacji Polska rozpoczeła działalność w pierwszym kwartele 2017 roku. Celem statutowym Fundacji jest podejmowanie działań na rzecz wspierania bezpieczeństwa informacyjnego i cyberprzestrzeni w Polsce, budowania świadomości w zakresie bezpieczeństwa oraz świadomego wykorzystania Internetu, przeglądu skuteczności i efektowności stosowanych zabezpieczeń, w tym projektowanie i propagowanie nowych rozwiązań organizacyjnych i technicznych powodujące wzrost bezpieczeństwa w kraju. Cele te są realizowane poprzez szereg przedsięwzięć, o których informacje znajdują się w aktualnościach.

Metodyka szacowania ryzyka

Zarządzanie ryzykiem w ochronie danych osobowych jest procesem ciągłym, monitorującym adekwatność oraz skuteczność stosowanych zabezpieczeń organizacyjnych i technicznych, w celu utrzymania ryzyka na akceptowalnym poziomie. Metodyka zarządzania ryzykiem ma zapewnić porównywalne i powtarzalne rezultaty, poprzez zastosowanie standaryzacji skal oceny oraz sposobu przeprowadzania analizy, niezależnie od tego, kto będzie przeprowadzał analizę i ocenę ryzyka danych osobowych w organizacji.

Metodyka szacowania ryzyka dostępna jest jest do pobrania w pliku PDF.

Dodatkowo możliwe jest pobranie pliku MS Excel.

Dane kontaktowe

Czackiego 3/5/404 ,
00-043 Warszawa

Statut fundacji

Statut fundacji dostepny jest do pobrania w pliku PDF.

Władze fundacji

Działania fundacji koordynowane są przez Zarząd Fundacji.

Rada fundacji

Rada fundacji nie została jeszcze powołana.

You like taking the lead of line?

Being the first to know always feels great... Signing up to our newsletter gives you exclusive access to our Grand Opening!